Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ολα για την προστασία της μητρότητας

 
Η φροντίδα και η διαρκής μέριμνα για την εργαζόμενη μητέρα και τις ανάγκες της, αποτελούν από τις κύριες προτεραιότητες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας και την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό και με την πεποίθηση ότι η εργαζόμενη μητέρα με τους πολλαπλούς απαιτητικούς ρόλους της θα πρέπει να προστατεύεται, ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης και της λοχείας, το ΙΚΑ συμβάλλει μ' ένα σύνολο παροχών (χρηματικών επιδομάτων αλλά και ολοκληρωμένων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών).
Οι παροχές, που δικαιούται κάθε εργαζόμενη μητέρα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, παράλληλα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, με την ελπίδα ότι θα αποτελούν ένα χρήσιμο οδηγό για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας.

Είμαι εργαζόμενη, ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και περιμένω παιδί. Τι παροχές δικαιούμαι από το Ασφαλιστικό μου Ταμείο
Το ΙΚΑ χορηγεί Επίδοματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το εφάπαξ βοήθημα τοκετού.
 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας;

Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται στην άμεσα ασφαλισμένη μας, εφόσον:
 1. Έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού και
 2. Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά. 

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για να εισπράξω τα επιδόματα μητρότητας;

 1. Για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται:
 2. Το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων) ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 3. Το ατομικό σας βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή με επικολλημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας,
 4. Το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν),
 5. Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ. της περιοχής σας, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού,
 6. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (το σχετικό έντυπο το προμηθεύεστε από το γιατρό του ΙΚΑ που θα σας εξετάσει),
 7. Υπεύθυνη δική σας δήλωση ότι διακόψατε την εργασία σας (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, αλλά απλώς υπογράφετε κι εσείς το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης σας), ενώ
 8. Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειάζεστε επιπλέον και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Πότε πρέπει να γίνει η διαδικασία για την είσπραξη των επιδομάτων αυτών;

Το επίδομα κυοφορίας μπορεί να προκαταβληθεί. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε τη δυνατότητα 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, να εισπράξετε το ποσό επιδότησης κυοφορίας από το ΙΚΑ, αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα λοχείας καταβάλλεται πάντα μετά τον τοκετό, εκτός εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, ή πεθάνει λίγες ώρες μετά. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται επίδομα λοχείας, καταβάλλεται όμως επίδομα ασθενείας, εφόσον ζητηθεί από το γιατρό του ΙΚΑ, για τυχόν αναρρωτική άδεια.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα εντός 6 μηνών από τον τοκετό, να εισπράξετε τα επιδόματα μητρότητας.

Έχω χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να συνυπολογισθεί;

Για την συμπλήρωση των απαιτούμενων 200 ημερών ασφάλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης μόνο σε ασφαλιστικά ταμεία που χορηγούν επιδόματα μητρότητας όπως π.χ. ΤΑΞΥ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και ΤΑΠΕΤΕ. Τα επιδόματα, καταβάλλονται από τον τελευταίο φορέα, στον οποίο είστε ασφαλισμένη. Αντίθετα, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε Ταμεία τα οποία δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.
Και προκειμένου να λάβω το βοήθημα τοκετού;


Το βοήθημα τοκετού, είναι ένα ποσό εφάπαξ και το δικαιούται η άμεσα ασφαλισμένη, η συνταξιούχος και η γυναίκα του ασφαλισμένου και συνταξιούχου που έχει ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών ασθενείας από το ΙΚΑ, κατά τη στιγμή του τοκετού. Το ποσό που χορηγείται για το 2003 είναι 698,70 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
Για να εισπράξω το βοήθημα τοκετού τι χρειάζεται να γνωρίζω;

Για να εισπράξετε το βοήθημα τοκετού από τις υπηρεσίες μας, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
 3. Βιβλιάριο ασθενείας (Ατομικό, Οικογενειακό και του συζύγου αν ασφαλίζεται άμεσα στο ΙΚΑ).   

Αν γεννήσω δίδυμα ή τρίδυμα;

 1. Το ΙΚΑ θα σας χορηγήσει το βοήθημα τοκετού εις διπλούν ή τριπλούν κ.ο.κ.
  ΠΗΓΗ: ΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου