Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου

Βρείτε εδώ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση 
κάρτας Θ1 και Θ2.
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους
στην Ά Διαμερισματική κοινότητα του Δήμου Θεσ/νικης, Παύλου
Μελά 40, τηλέφωνο 2310268782.
A. Οι κάτοικοι του κέντρου- δικαιούχοι των Σημάτων
Μόνιμου Κατοίκου Θ1 ή Θ2, οι οποίοι επιθυμούν την
έκδοση του σήματος για το όχημα τους για πρώτη
 φορά, προσκομίζουν σε φωτοαντίγραφα τα παρακάτω
δικαιολογητικά :

Αν είστε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος

1.      ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
3.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
5.      Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
6.      Ε2 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011 (σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα ακίνητα στο δηλούμενο πολεοδομικό τετράγωνο)
7.      Ε9 (του έτους που αναφέρεται το ακίνητο)
8.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
9.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
10.ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

Αν είστε ο ενοικιαστής του διαμερίσματος

1.      ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
3.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
5.      Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
6.      ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
7.      ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
8.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
9.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
10.ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)
Β. Οι κάτοικοι του κέντρου- δικαιούχοι των Σημάτων
 Μόνιμου Κατοίκου Θ1 ή Θ2, οι οποίοι επιθυμούν την
ανανέωση του σήματος τους προσκομίζουν σε
φωτοαντίγραφα κατόπιν σχετικής ετήσιας
ανακοινώσεως, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
Για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος

1.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)

2.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
3.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
4.      ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)
Για τον ενοικιαστή του διαμερίσματος

1.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)

2.      ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
3.      ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
4.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
5.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
6.      ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις καλέστε στην Α΄ Διαμερισματική κοινότητα Θεσ/νικης στο τηλέφωνο 2310268782.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου